Informatie

Paginalijst

03nov Ontwerp omgevingsvergunning ‘Landelijk gebied, Holte 80’ en ontwerp wijzigingsplan ‘Landelijk gebied, Holte 80’
Het wijzigingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning Landelijk gebied, Holte 80 liggen ter inzage.

13okt Omgevingsvergunning 'Landelijk gebied, Dalweg 8 A' en wijzigingsplan ‘Landelijk gebied, Dalweg 8 A’
Met het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning wordt de bouw van een melkveestal mogelijk gemaakt.

10aug Ontwerp omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik Utrechtselaan 2 Stadskanaal
De gemeente is voornemens omgevingsvergunning te verlenen voor het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid waarin dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar wordt verschaft, op de Utrechtselaan 2 Stadskanaal.

27jul Ontwerpbeschikking Dalweg 8a Stadskanaal
De volgende omgevingsvergunning ligt ter inzage: Lanweg 8a 9501 LD Stadskanaal. Met het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning wordt een vormverandering van het bouwvlak en de bouw van een melkveestal mogelijk gemaakt.

27jul Wijziging ontwerp omgevingsvergunning Dalweg 8a
Met het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning wordt de uitbreiding van een agrarisch bedrijf en bouw voor een nieuwe melkveeligboxenstal mogelijk. gemaakt.

23mrt Ontwerp bestemmingsplan ‘Stadskanaal Kern, Acaciahage’
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Stadskanaal Kern, Acaciahage’ ligt gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. Met dit ontwerp wordt de bouw van een onderwijsvoorziening in twee bouwlagen mogelijk gemaakt.

26jan Rectificatie: Verlening omgevingsvergunning 'Landelijk gebied, Streekweg tegenover 4’ te Onstwedde’
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de omgevingsvergunning 'Landelijk gebied, Streekweg tegenover 4' is verleend.

21jan Weigering omgevingsvergunning Mandenmaker 7 Stadskanaal
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij voornemens is om de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning aan de Mandenmaker 7 in Stadskanaal te weigeren.

13jan Verlening omgevingsvergunning Landelijk gebied, Streekweg tegenover 4 in Onstwedde
Verlening omgevingsvergunning Landelijk gebied, Streekweg tegenover 4 in Onstwedde

17dec Ontwerp-omgevingsvergunning Landelijk gebied, Horsten 59
Met deze omgevingsvergunning wordt de realisatie van een loods mogelijk gemaakt.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal