Informatie

Nieuwsarchief

Hieronder vindt u een overzicht van onze nieuwsberichten en persberichten.

19mrt Zo’n honderd 12-17 jarigen brengen woensdag 21 maart stem uit in Gemeente Stadskanaal
Woensdag 21 maart brengen ook zo’n honderd 12 tot 17 jarigen hun stem uit in de gemeente Stadskanaal. Tijdens de tour met de mobiele stembus (de zogenaamde ‘Stembusbus’) door de Gemeente Stadskanaal om het stemmen nog gemakkelijker te maken voor 18+-

14mrt Wmo cliëntervaringsonderzoek 2017
De gemeente wil graag weten wat de inwoners, die ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen, daar van vinden. Zo kunnen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen en behoeften.

14mrt Subsidie binnen voor Multifunctionele Accommodatie Cereswijk in Meander
Vandaag is de beschikking binnengekomen voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie in de Cereswijk. LEADER, een Europees subsidieprogramma, stelt 250. 000 beschikbaar om een multifunctionele accommodatie te realiseren met een zeer goed

14mrt Nieuwe zoutstrooiers gemeente Stadskanaal
Alle zoutstrooiers van de gemeente Stadskanaal zijn op 14 maart vervangen door nieuwe zoutstrooiers. Wethouder Goziena Brongers: “Deze nieuwe strooiers voldoen aan alle eisen en zijn voorzien van de nieuwste technologie. Handig én veilig voor de chau

12mrt Theatervoorstelling De OmZieners in Stadskanaal
Op zaterdag 24 maart speelt de theatervoorstelling De OmZieners in Stadskanaal. Een theatergroep van mensen die in armoede leven en ervaren theatermakers brengen een toneelstuk dat laat zien wat mensen in armoede meemaken,

12mrt Op-StapBus brengt inwoners gemeente Stadskanaal gratis naar het Stembureau
Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en is er ook een referendum voor de zogenaamde sleepwet. De Op-StapBus, Welstad en Gemeente Stadskanaal halen ouderen en mensen die moeilijk ter been zijn op om te kunnen stemmen. De Op-StapBus, die het v

12mrt Noorderpoort studenten filmen in kader van wedstrijd over wat zij vinden dat in de gemeente Stadskanaal moet gebeuren
De wedstrijd ‘Wat moet er gebeuren in Stadskanaal’ van de gemeente Stadskanaal in samenwerking met Noorderpoort Stadskanaal heeft een viertal filmpjes opgeleverd. De bedoeling is dat in een korte film één of meerdere plannen worden gepresenteerd diev

09mrt Vrijwilligersprijs voor vrijwilligers woonzorgcentrum Parkheem
Dit jaar hebben de vrijwilligers van woonzorgcentrum Parkheem in Stadskanaal de Vrijwilligersprijs Stadskanaal gewonnen. Wethouder Boen overhandigde hen tijdens de vrijwilligersavond in De Spont een cheque van € 1. 000 en de eer.

07mrt Gasselterbrug gestremd
Vanwege het vervangen van de brugdekken van de Gasselterbrug in de provinciale weg N378 (Van Boekerenweg – Gasselterstraat) en over het Stadskanaal wordt de weg (en de brug) voor het verkeer afgesloten. De stremming is van donderdagochtend 8 maart to

06mrt Watertoren Stadskanaal krijgt nieuwe bestemming
Het college is akkoord gegaan met de verkoop van de watertoren aan twee initiatiefnemers. Wethouder Gelling: “Begin 2017 legden deze twee initiatiefnemers een plan neer voor restauratie en herbestemming van de watertoren. Dat plan bestaat uit het rea

05mrt Campagne gericht op 18+ers die voor het eerst stemmen én mobiel stembureau op 21 maart
Op 21 maart kan er gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum voor de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (WiV 2017). Stemmen geeft blijk van betrokkenheid, daarom vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk i

05mrt Nota duurzaamheid 2018-2022
Stadskanaal werkt duurzaam! Dat staat prominent beschreven in het koersdocument van de gemeente Stadskanaal. In de nieuwe nota duurzaamheid met een looptijd van 2018 tot 2022 is dit thema uitgewerkt. De doelstelling is om 100% energieneutraliteit in

26feb College akkoord met visie “Stadskanaal op zon”
Het college is akkoord met de visie “Stadskanaal op zon”. Wethouders Bessembinders: “Vanuit onze duurzaamheidsdoelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn is er alle reden om in onze gemeente ruimte te bieden voor de realisatie van zonneparken.

26feb Duurzaamheidsleningen populair; extra budget beschikbaar
Het College van Burgemeester en Wethouders vraagt de gemeenteraad extra krediet beschikbaar te stellen voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Het extra krediet bedraagt € 300. 000,--. Wethouder Bessembinders: ”Het huidige budget was niet toe

21feb Gemeente zeer ontstemd na uitspraak Raad van State over 45 windturbines
Vandaag deed de Raad van State uitspraak over de bouw van een windpark met 45 windmolens in de Veenkoloniën. De Raad van State bepaalde dat de bouw definitief door kan gaan.

20feb E-mail CJIB over schuld gemeentelijke naheffing en rioolheffing is vals
Op dit moment circuleren er in de gemeente Stadskanaal e-mails van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) over schuld gemeentelijke naheffing en rioolheffing. Deze zijn vals. In de mail staat dat je een schuld hebt voor gemeentelijke naheffing

19feb Tentoonstelling in het gemeentehuis over 100 jaar algemeen kiesrecht
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat in Nederland voor het eerst alle mannen mochten stemmen. Ze kozen een nieuwe Tweede Kamer. Twee jaar later, in 1920, kregen ook alle vrouwen het kiesrecht. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 21

16feb Burgemeester Galama dient ontslag in als burgemeester van Stadskanaal
Burgemeester Baukje Galama heeft vandaag haar ontslag ingediend. Tot haar grote spijt is zij mede met het oog op haar gezondheid nu genoodzaakt het ambt van burgemeester van de gemeente Stadskanaal neer te leggen.

15feb Sociaal Participatiefonds
Heeft u in 2017 een tegemoetkoming Sociaal Participatiefonds ontvangen? Dan sturen wij u in 2018 automatisch een aanvraagformulier. Voor een goede en snelle dienstverlening hebben we de gemeente ingedeeld in vijf postcodegebieden. Hieronder kunt u le

12feb Deze 9 partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen
In de raadzaal van het gemeentehuis heeft een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsgevonden.Er is onder andere beslist over de geldigheid van de lijsten en het nummeren van de kandidatenlijsten.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal