Bekendmaking

Bekendmakingen

Over uw buurt

De gemeente Stadskanaal publiceert de officiële bekendmakingen digitaal op www.overheid.nl . Klik op de knop Berichten over uw buurt. Hieronder vindt u een overzicht (kopie) van deze bekendmakingen.

Om welke informatie gaat het?

Het gaat om de volgende officiële bekendmakingen:

  • Nieuwe of gewijzigde verordeningen en beleidsregels
  • (Omgevings)vergunningen
  • Bestemmingsplannen
  • Verkeersbesluiten

E-mailservice en app

Op www.overheid.nl kunt u zich via de oranje knop ‘Blijf op de hoogte’ abonneren op een e-mailservice. U krijgt dan de bekendmakingen in uw buurt per e-mail.

U kunt ook de gratis 'Over uw buurt' app downloaden op uw smartphone of tablet: overuwbuurt.overheid.nl . Met de app ziet u snel en overzichtelijk welke besluiten betrekking hebben op uw buurt.

Overzicht bekendmakingen

20sepZ-17-034791 - Gemeente Stadskanaal -  omgevingsvergunningvrij  het bouwen van een bijgebouw (paardenstal), Unikenkade 1A in StadskanaalGemeentebladgmb-2017-162993.html

20sepZ-17-033641 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfshal, Stelmaker 32 in StadskanaalGemeentebladgmb-2017-163010.html

20sepZ-17-034538 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) H.J. Kniggekade 119, 9503 RL StadskanaalGemeentebladgmb-2017-162971.html

20sepZ-17-035976 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden, Tangerdwarsweg 4 in AlteveerGemeentebladgmb-2017-163103.html

20sepZ-17-034504 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning, Molenwijk 31 in StadskanaalGemeentebladgmb-2017-162920.html

20sepZ-17-034559 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het bouewen van een bedrijfswoning, Zandtangerweg, ten oosten van nummer 43 in MusselGemeentebladgmb-2017-162926.html

20sepZ-17-033419 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur, Kruisstraat 15 in MusselkanaalGemeentebladgmb-2017-162940.html

20sepZ-15011923- Gemeente Stadskanaal – Verleend: omgevingsvergunning voor een verandering van de veestapel, Kopstukken 20, 9584 TG MusselGemeentebladgmb-2017-162946.html

20sepZ-15011923 Gemeente Stadskanaal – Ontvangen: melding Activiteitenbesluit van  maatschap ZwiersGemeentebladgmb-2017-162959.html

13sepZ-17-034726 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van drie eiken en één els, Bredalaan 3 in StadskanaalGemeentebladgmb-2017-158348.html

13sepZ-17-034792 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van één linde, Koninginnelaan 15 in StadskanaalGemeentebladgmb-2017-158375.html

13sepZ- 16015081 Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure), Electronicaweg 6 in StadskanaalGemeentebladgmb-2017-158407.html

Mijn bekendmakingen

Zoeken door de bekendmakingen.